Hopp til innhold
Arena

Energi i Nord

En klynge for energiomstilling og verdiskaping i nord.

Les mer om Energi i Nord
Getty Images

Energi i Nord er en bedriftsklynge i Nord-Norge som bidrar til energiomstilling og verdiskaping for selskaper og samfunn i nord. Å få verdens energiproduksjon og energiforbruk over på karbonnøytrale energiformer er en av de viktigste forutsetningene for å realisere de avtalte utslippsreduksjonene i Paris-avtalen.

Nord-Norge sitter på store ressurser og omfattende kompetanse innen produksjon, transmisjon, lagring og industriell foredling av karbonnøytral energi. For å utløse de mulighetene som denne landsdelen har innenfor dette feltet ønsker de å løfte i flokk på tvers av regioner og bransjer. Energi i Nord er etablert for å bidra til et slik felles løft.

Kontaktinformasjon:

Petter Bjørkli (klyngeleder)
Tlf: 955 21 432
E-post: pb@energiinord.no

Hjemmeside: https://www.energiinord.no/

Energi i Nord En klynge for energiomstilling og verdiskaping i nord.