Arena

Fornybarklyngen

Fornybarklyngen består av 70 bedrifter og organisasjoner som representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi med energiselskaper, teknologileverandører, kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi.

Les mer om Fornybarklyngen

De skal utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller for fornybar energi basert på et systemperspektiv hvor ulike aktører og teknologier spiller sammen i et integrert energisystem, og med involvering av verdikjeden, inkludert sluttbruker.

Her finner du klyngen:

Fornybarklyngen består av 70 bedrifter og organisasjoner som representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi med energiselskaper, teknologileverandører, kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi.