Arena

RENERGY

Renewable Energy Cluster (RENERGY) er en innovasjonsklynge med fornybar energi og tilhørende teknologier som plattform. Klyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping og omstillingen til fornybarsamfunnet ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.

Les mer om RENERGY

Over 90 bedrifter og organisasjoner deltar i klyngen. Deltakerne representerer en komplett verdikjede innen fornybar energi, med energiselskaper, teknologileverandører, kompetansemiljøer og sluttbrukere av energi.

RENERGY skal utvikle fremtidens løsninger og forretningsmodeller for fornybar energi basert på et systemperspektiv. Klyngen er opptatt av samspillet mellom ulike aktører og teknologier i integrerte energisystemer samt involvering av hele verdikjeden, inkludert sluttbruker.

RC_logo2eng_1.png

Kontaktinformasjon:

olesvendgård.jpg

Ole Svendgård, Klyngeleder

Tlf: +47 913 83 159

E-post: ole@renergycluster.no

Hjemmeside: https://renergycluster.no/

Her finner du klyngen:

Renewable Energy Cluster (RENERGY) er en innovasjonsklynge med fornybar energi og tilhørende teknologier som plattform. Klyngen skal bidra til bærekraftig verdiskaping og omstillingen til fornybarsamfunnet ved å fremme innovasjon, økt produksjon og effektiv bruk av fornybar energi og tilhørende teknologier.