Hopp til innhold
Arena

Marine Recycling Cluster

Marine Recycling Cluster består av 19 medlemmer og samarbeidspartnere med utgangspunkt i Vesterålen og Lofoten.

Les mer Marine Recycling Cluster
Brian Yurasits/Unsplash

Klyngen ønsker å vise vei til et renere verdenshav gjennom smart teknologi og bedre metoder. Det er et stort behov for produkter og tjenester som kan effektivisere marin opprydding og forebygge havforsøpling.

Se presentasjon av klyngen ved klyngeleder Børge Bentsen fra offentliggjøringsarrangementet her: 

Her finner du klyngen:

Marine Recycling Cluster Marine Recycling Cluster består av 19 medlemmer og samarbeidspartnere med utgangspunkt i Vesterålen og Lofoten.