Arena

MIDSEC

MIDSEC skal utnytte verdiskapingspotensialet i et voksende forsvars- og sikkerhetsmarked nasjonalt og internasjonalt gjennom å utvikle teknologier og løsninger som ivaretar samfunnssikkerheten.

Les mer om MIDSEC

Kjernemedlemmene utvikler banebrytende løsninger for sikring av miljø, objekter og områder på sjø og land. Leveransene omfatter bl.a. autonome systemer, kunstig intelligens (AI), fysisk sikring, elektronikk, vedlikeholdssystemer, maskinering og mekanikk, cybersikkerhet, logistikk mm.

Kontaktinformasjon:

Bjørn Damhaug, klyngeleder

Tlf: +47 988 64 444

E-post: bjorn@fi-nor.no

Hjemmeside: https://midsec.no/

Her finner du klyngen:

MIDSEC skal utnytte verdiskapingspotensialet i et voksende forsvars- og sikkerhetsmarked nasjonalt og internasjonalt gjennom å utvikle teknologier og løsninger som ivaretar samfunnssikkerheten.