Arena

Norwegian Energy Solutions

Klyngen ønsker å skape en internasjonalt ledende og konkurransedyktig energiklynge gjennom å videreutvikle, samt omstille eksisterende olje- og gass industri med fornybar energisektor.

Les mer om Norwegian Energy Solutions

Klyngen ønsker å kommersialisere fremtidsrettede energiløsninger, samt utvikle selv-forsynende fornybarenergi til hav-roms aktiviteten.

Kontaktinformasjon:

NES_adm_Egil.webp

Egil Aanestad, Klyngeleder

Tlf: +47 958 18 770

E-post: egil.aanestad@energycluster.no

Hjemmeside: https://norwegianenergysolutions.no/

Her finner du klyngen:

Klyngen ønsker å skape en internasjonalt ledende og konkurransedyktig energiklynge gjennom å videreutvikle, samt omstille eksisterende olje- og gass industri med fornybar energisektor.