Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
Arena

Norwegian Energy Solutions

Klyngen ønsker å skape en internasjonalt ledende og konkurransedyktig energiklynge gjennom å videreutvikle, samt omstille eksisterende olje- og gass industri med fornybar energisektor.

Les mer om Norwegian Energy Solutions

Klyngen ønsker å kommersialisere fremtidsrettede energiløsninger, samt utvikle selv-forsynende fornybarenergi til hav-roms aktiviteten.

Her finner du klyngen:

Klyngen ønsker å skape en internasjonalt ledende og konkurransedyktig energiklynge gjennom å videreutvikle, samt omstille eksisterende olje- og gass industri med fornybar energisektor.