Arena

Norwegian Offshore Wind Cluster

Klyngen skal være en foretrukket global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker.

Les mer om Norwegian Offshore Wind Cluster

Med mange års erfaring innen olje og gass, har bedriften en unik kompetanse når det bygges stadig flere installasjoner lengre til havs. Med utgangspunkt i Norges eneste testsenter for fullskala flytende vindturbiner, satses det på økt kunnskap, økt innovasjon for å øke konkurransekraft på det internasjonale markedet.

Kontaktinformasjon:

arvidnesse.jpg

Arvid Nesse, Klyngeleder

Tlf: +47 975 97 384

E-post: arvid.nesse@offshore-wind.no

Hjemmeside: https://offshore-wind.no/

Her finner du klyngen:

Klyngen skal være en foretrukket global totalleverandør innenfor flytende offshore vindparker.