Hopp til innhold
Arena

Norwegian Wood Cluster

Norwegian Wood Cluster består av bedrifter og forskningsmiljøer innenfor skognæring, trelast og treindustri, boligutbygging og arkitektur.

Les mer om Norwegian Wood Cluster her
Jason Leem/Unsplash

Norwegian Wood Cluster (NWC) er en næringsklynge innen verdikjeden skog, industri og bygg lokalisert i Innlandet. 

Visjonen er å utvikle en internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig og industrialisert trebyggeri. NWC vil med det ta en ledende posisjon i markedet for klimavennlig bygg- og boligløsninger i Skandinavia, og levere produkter av høy verdi til det internasjonale markedet.

Her finner du klyngen:

Norwegian Wood Cluster Norwegian Wood Cluster består av bedrifter og forskningsmiljøer innenfor skognæring, trelast og treindustri, boligutbygging og arkitektur.