Arena

NOSCA Clean Oceans

NOSCA er et etablertnettverk med 27 medlemmer.

Les mer om NOSCA Clean Ocean

Utgangspunktet er Bergen, men medlemmene er fra hele landet. NOSCA skal utvikle teknologi, tjenester, verdikjeder og markeder for detektering, klassifisering og håndtering av marint oljesøl, plastforsøpling og uønskede effekter av alger.

Se presentasjon av klyngen ved klyngeleder Eirik Langeland fra offentliggjøringsarrangementet her:

Kontaktinformasjon:

Eirik.jpg

Eirik Langeland, Klyngeleder

Tlf: +47 900 22 771

E-post: eirik@nosca.no

Hjemmeside: NOSCA - Clean Oceans

Her finner du klyngen:

NOSCA er et etablertnettverk med 27 medlemmer.