Arena

Arena Ocean Hyway Cluster

Klyngen ønsker å være en satsing for bedrifter som ser seg selv som en del av den nasjonale klyngeverdikjeden.

Les mer om Arena Ocean Hyway Cluster

Medlemmene betjener regionale, nasjonale og internasjonale markeder og dele ambisjon om økt verdiskaping og konkurransekraft basert på kommersialisering av klimavennlig hydrogenteknologi i produkter og tjenester.

Kontaktinformasjon:

steinkvalsund.png

Stein Kvalsund, Klyngeleder

Tlf: +47 976 98 785

E-post: stein@hubforocean.no

Hjemmeside: https://www.oceanhywaycluster.no/

Her finner du klyngen:

Klyngen ønsker å være en satsing for bedrifter som ser seg selv som en del av den nasjonale klyngeverdikjeden.