Arena

Proptech Innovation

Proptech Innovation er en næringsklynge innen eiendomsteknologi, med fokus på datadrevet innovasjon, sirkulærøkonomi og nullutslipp. Vår visjon er å gjøre eiendomsbransjen smart og bærekraftig.

Les mer om Proptech Innovation her

Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen er Norges største fastlandsnæring målt i verdiskaping. Bransjen har noen tydelige utfordringer: et stort klima- og miljøavtrykk, en svak produktivitetsvekst og et vesentlig digitalt etterslep. Proptech Innovation teller over 80 medlemmer som har satt seg fore å endre på dette. Dette er aktører som planlegger, designer, bygger, omsetter, drifter, demonterer og rehabiliterer eiendom, det er teknologi- og leverandørbedrifter, det er utdannings og forskningsinstitusjoner - og andre aktører som naturlig er en del av verdikjeden, herunder både offentlige aktører, investorer og spesialiserte rådgivningselskaper.

Kontaktinformasjon:

stigfrode.png

Stig Frode Opsvik, Klyngeleder

Tlf: +47 917 15 470

E-post: stig.frode.opsvik@knowit.no

Hjemmeside: www.proptechinnovation.com

Her finner du klyngen:

Proptech Innovation er en næringsklynge innen eiendomsteknologi, med fokus på datadrevet innovasjon, sirkulærøkonomi og nullutslipp. Vår visjon er å gjøre eiendomsbransjen smart og bærekraftig.