Arena

SAMS

Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway - SAMS, består av bedrifter, organisasjoner og aktører som samarbeider for utvikling og leveranse av radikalt nye systemer for bærekraftig autonom mobilitet der maritim, landbasert og luftbasert mobilitet kan samvirke.

Les mer om SAMS

For mobilitetsfeltet kan dette medføre redusert landbasert trafikk, økt bruk av skipsfart, færre ulykker, økt sikkerhet for ansatte, null-utslipp, lavere driftskostnader samt omstillingsmuligheter og verdiskaping gjennom utskifting av dagens løsninger.

Kontaktinformasjon:

Torun Degnes, Klyngeleder

Tlf: +47 482 54 961

E-post: torun@sams-norway.no

Hjemmeside: https://sams-norway.no/

Her finner du klyngen:

Sustainable Autonomous Mobility Systems Norway - SAMS, består av bedrifter, organisasjoner og aktører som samarbeider for utvikling og leveranse av radikalt nye systemer for bærekraftig autonom mobilitet der maritim, landbasert og luftbasert mobilitet kan samvirke.