Arena

Stiim Aqua Cluster

Stiim Aqua Cluster representerer et innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter på Sør-Vestlandet.

Les mer om Stiim Aqua Cluster

Teknologioverføring er grunnpilaren i Stiim, og skiller seg fra andre havbruksklynger ved å ha en arena hvor sterke teknologimiljøer innen olje- og gass, automasjon og elektronikk, robotikk, maritim avansert mekanisk industri og It, jobber tett sammen med den etablerte havbruksnæringen for å akselerere veksten globalt.

Kontaktinformasjon:

andreas-1x1.png

Andreas Heskestad, Klyngeleder

Tlf: +47 971 69 183​

E-post: andreas.heskestad@blueplanet.no

Hjemmeside: https://www.blueplanet.no/

Her finner du klyngen:

Stiim Aqua Cluster representerer et innovasjonsøkosystem for havbruksrelaterte virksomheter på Sør-Vestlandet.