Arena

Tequity Cluster

Klyngens målsetting er å drive aktivt eierskap og videreutvikling av økosystemet for kommersialisering.

Les mer om Tequity Cluster

Klyngen skal bidra til større volum og høyere kvalitet i dealflow, koinvesteringer og økt tilgang til risikokapital. Utvikle kompetanse og verktøy for kommersialisering og styrke adgang til markeder. Trondheimsregionen har et helhetlig økosystem for kommersialisering og er ledende på kommersialisering av teknologi gjennom aktivt eierskap.

Her finner du klyngen:

Klyngens målsetting er å drive aktivt eierskap og videreutvikling av økosystemet for kommersialisering.