Arena

The Life Science Cluster

Formålet til The Life Science Cluster er å oppnå bærekraftig næringsutvikling innen livsvitenskapsområdet.

Les mer om The Life Science Cluster

The Life Science Cluster skal skape og utvikle arbeidsplasser gjennom å styrke samhandlingen og kunnskapsdelingen mellom og innen akademia, myndigheter, private og offentlige aktører. Morgendagens løsninger skapes gjennom utstrakt internasjonalt samarbeid, The Life Science Cluster vil bidra til å etablere en internasjonal posisjon og synlighet for norsk life science-basert industri.

Her finner du klyngen:

Formålet til The Life Science Cluster er å oppnå bærekraftig næringsutvikling innen livsvitenskapsområdet.