GCE

GCE Blue Maritime

Den maritime klyngen på Møre har mer enn 210 bedrifter som designer, bygger, utruster og opererer avanserte fartøy for den oljebaserte industrien globalt.

Les mer om GCE Blue Maritime

Målet er innen 10 år å anerkjennes som verdens ledende og mest innovative kunnskaps- og kompetanseklynge innen avanserte maritime operasjoner. GCE Blue Maritime skal bidra til dette ved å styrke klyngens samhandling, øke innovasjonstakten, tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og forskerkapasitet, samt bidra til økt effektivisering, internasjonal attraksjon og kunnskap om klyngen og klyngens utviklingsmuligheter.

Kontaktinformasjon:

per erik dalen.jpg

Per Erik Dalen, klyngeleder

Tlf: +47 920 603 70

E-post: per.erik.dalen@aakp.no

Hjemmeside: https://www.bluemaritimecluster.no

Her finner du klyngen:

Den maritime klyngen på Møre har mer enn 210 bedrifter som designer, bygger, utruster og opererer avanserte fartøy for den oljebaserte industrien globalt.