GCE

GCE NODE

GCE NODE er en klynge av selskaper som leverer verdensledende teknologi, produkter og tjenester til den globale energi- og maritime næringen.

Les mer om GCE Node

Klyngens fokus er å bygge kompetanse og FoU-samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere. GCE NODEs mål er å sikre konkurranseevnen, forbedre utviklingen av nye produkter og tjenester og overføre kunnskap og teknologi til nye markeder på en bærekraftig måte. Deltakere: Mer enn 100, inkludert flere akademiske institusjoner.

Kontaktinformasjon:

Høye Høyesen, Klyngeleder

E-post: hoye@gcenode.no

Hjemmeside: https://gcenode.no

Her finner du klyngen:

GCE NODE er en klynge av selskaper som leverer verdensledende teknologi, produkter og tjenester til den globale energi- og maritime næringen.