Hopp til innhold
Modne klynger

NCE Eyde

Klyngen bestående av 65 partnere som utgjør den sørlandske prosessindustrien og representerer 100 års teknologisk utvikling.

NCE Eyde

Medlemmene produserer spesialiserte produkter til verdensmarkedet, og er eid av noen av verdens største globale konserner. Bedriftene eksporterer ca. 90 % av produksjonen. Bedriftene i NCE Eyde arbeider kontinuerlig med å redusere egen miljøbelastning, og har i fellesskap utarbeidet en innovasjonsagenda som er basert på en optimistisk og løsningsorientert tilnærming til klimautfordringene.

Her finner du klyngen:

NCE Eyde Klyngen bestående av 65 partnere som utgjør den sørlandske prosessindustrien og representerer 100 års teknologisk utvikling.