Hopp til innhold
Modne klynger

Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster er en onkologisk forsknings- og bransjeklynge dedikert til å forbedre kreftpasienters liv ved å akselerere utviklingen av ny kreftdiagnostikk og behandling.

Les mer om Oslo Cancer Cluster
Lucas Casques/Unsplash

Oslo Cancer Cluster er en nasjonal ideell medlemsorganisasjon med over 90 medlemmer. Medlemsbasen består av universitetssykehus, forskningssentre, pasientorganisasjoner, nyetableringer og bioteknologiselskaper, globale farmasøytiske og teknologiselskaper, investorer, finansinstitusjoner samt tjenesteleverandører - alle jobber innen kreftfeltet. Til sammen dekker de hele den onkologiske verdikjeden - fra utforskende forskning til å levere nye terapier og diagnostikk til pasienter over hele verden.

Her finner du klyngen:

Oslo Cancer Cluster Oslo Cancer Cluster er en onkologisk forsknings- og bransjeklynge dedikert til å forbedre kreftpasienters liv ved å akselerere utviklingen av ny kreftdiagnostikk og behandling.