Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
NCE

NCE Blue Legasea

Denne klyngen på Nordvestlandet skal øke ressursutnyttelse, verdiskaping og lønnsomhet for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri.

Les mer om NCE Blue Legasea

Det skal oppnås gjennom å samarbeid i skjæringspunktet mellom marin og maritim sektor for å akselerere utviklingen av fiskeriteknologi, ved å videreutvikle og etablere verdikjeder for å øke bearbeidingsgraden av råstoff i Norge og ved å bygge kompetanse for å fasilitere kommersialisering av produkter med høyere verdi.

Wenche Uksnøy, klyngeleder

Tlf: +47 900 15 073

E-post: wenche@legasea.no

Hjemmeside: https://www.legasea.no

Her finner du klyngen:

Denne klyngen på Nordvestlandet skal øke ressursutnyttelse, verdiskaping og lønnsomhet for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri.