NCE

NCE Blue Legasea

Denne klyngen på Nordvestlandet skal øke ressursutnyttelse, verdiskaping og lønnsomhet for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri.

Les mer om NCE Blue Legasea

Det skal oppnås gjennom å samarbeid i skjæringspunktet mellom marin og maritim sektor for å akselerere utviklingen av fiskeriteknologi, ved å videreutvikle og etablere verdikjeder for å øke bearbeidingsgraden av råstoff i Norge og ved å bygge kompetanse for å fasilitere kommersialisering av produkter med høyere verdi.

Kontaktinformasjon:

Wenche Uksnøy, klyngeleder

Tlf: +47 900 15 073

E-post: wenche@legasea.no

Hjemmeside: https://www.legasea.no

Her finner du klyngen:

Denne klyngen på Nordvestlandet skal øke ressursutnyttelse, verdiskaping og lønnsomhet for norsk fiskerinæring og tilgrensende industri.