NCE

NCE Energy Technology

Klyngen ser et økende behov for fornybar energi og bærekraftige løsninger, i tillegg til digitale løsninger.

Les mer om NCE Energy Technology

NCE Energy Technology (Energy Valley) skal være en kompetanseklynge for verdensledende engineering- og teknologi hvor medlemmene, som resultat av deltakelse i klyngen og bidrag til fellesaktiviteter, bedrer sin konkurranseevne nasjonalt og globalt.

Kontaktinformasjon:

Preben Strøm, klyngeleder

Tlf:+47 911 75 866

E-post: preben.strom@energyvalley.com

Hjemmeside: https://energyvalley.no

Klyngen ser et økende behov for fornybar energi og bærekraftige løsninger, i tillegg til digitale løsninger.