NCE

NCE Eyde

Klyngen bestående av 65 partnere som utgjør den sørlandske prosessindustrien og representerer 100 års teknologisk utvikling.

NCE Eyde

Medlemmene produserer spesialiserte produkter til verdensmarkedet, og er eid av noen av verdens største globale konserner. Bedriftene eksporterer ca. 90 % av produksjonen. Bedriftene i NCE Eyde arbeider kontinuerlig med å redusere egen miljøbelastning, og har i fellesskap utarbeidet en innovasjonsagenda som er basert på en optimistisk og løsningsorientert tilnærming til klimautfordringene.

Kontaktinformasjon:

Helene Falch Fladmark, klyngeleder

Tlf: +47 480 10 532

E-post: helene@eydecluster.com

Hjemmeside: https://www.eydecluster.com

Her finner du klyngen:

Klyngen bestående av 65 partnere som utgjør den sørlandske prosessindustrien og representerer 100 års teknologisk utvikling.