NCE

NCE Finance Innovation

Målet er å skape nye finansielle tjenester og løsninger gjennom eksisterende og nye selskaper, og å øke eksporten av fintech til internasjonale og globale markeder.

Les mer om NCE Finance Innovation

Med et verdensledende finanssystem, det tredje mest effektive betalingssystemet i Europa og det nest mest digitaliserte landet i Europa, er Norge ekstremt godt posisjonert til å ta hovedposisjoner i og øke eksporten av fintech både i Europa og verden ellers. Med et bredt spekter av aktører, inkludert markedsledere innen bank, forsikring, teknologi og forskning sammen med et pulserende oppstartsmiljø og investorer, har fintech-klyngen de beste forutsetningene for å bygge denne posisjonen.

Kontaktinformasjon:

Atle Sivertsen, klyngeleder

Tlf: +47 900 56 305

E-post: atle@financeinnovation.no

Hjemmeside: https://www.financeinnovation.no

Her finner du klyngen:

Målet er å skape nye finansielle tjenester og løsninger gjennom eksisterende og nye selskaper, og å øke eksporten av fintech til internasjonale og globale markeder.