Hopp til innhold
NCE

NCE Heidner Biocluster

Heidner Biocluster skal forsterke verdiskapingen og bidra til at medlemmer blir globalt attraktive innen sine nisjer gjennom samarbeid, kunnskapsheving og innovasjon.

Les mer om NCE Heidner Biocluster
Markus Spiske/Unsplash

Klyngen er unik i Norge og representerer hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon. De fleste medlemmene opererer innen landbruk, enkelte innen havbruk, og noen har tverrsektoriell aktivitet. Teknologiområdene er genetikk og bioteknologi (relatert til dyr- og planteavl), bærekraftig fôr (ingredienser) og bioraffinering (utnyttelse av biologiske restressurser). Klyngen har sin geografiske utbredelse på Østlandet, med hovedkontor i Hamar. Noen medlemmer er lokalisert i andre regioner, eller har avdelinger i hele landet.

NCE Heidner Biocluster Heidner Biocluster skal forsterke verdiskapingen og bidra til at medlemmer blir globalt attraktive innen sine nisjer gjennom samarbeid, kunnskapsheving og innovasjon.