NCE

NCE Heidner Biocluster

Heidner Biocluster skal forsterke verdiskapingen og bidra til at medlemmer blir globalt attraktive innen sine nisjer gjennom samarbeid, kunnskapsheving og innovasjon.

Les mer om NCE Heidner Biocluster

Klyngen er unik i Norge og representerer hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon. De fleste medlemmene opererer innen landbruk, enkelte innen havbruk, og noen har tverrsektoriell aktivitet. Teknologiområdene er genetikk og bioteknologi (relatert til dyr- og planteavl), bærekraftig fôr (ingredienser) og bioraffinering (utnyttelse av biologiske restressurser). Klyngen har sin geografiske utbredelse på Østlandet, med hovedkontor i Hamar. Noen medlemmer er lokalisert i andre regioner, eller har avdelinger i hele landet.

Kontaktinformasjon:

Kristiane Haug Berg, klyngeleder

Tlf: +47 906 804 14

E-post: kristiane@klosser.no

Hjemmeside: https://heidner.no

Her finner du klyngen:

Heidner Biocluster skal forsterke verdiskapingen og bidra til at medlemmer blir globalt attraktive innen sine nisjer gjennom samarbeid, kunnskapsheving og innovasjon.