NCE

NCE iKuben

NCE iKuben skal være best på å kommersialisere ved å skape nye forretningsmodeller, produkter og tjenester.

Les mer om NCE iKuben

Klyngen skal gjennom innovasjon bidra til å føre Norge over i en ny industriell tidsalder, ved å utvikle og ta i bruk anvendt industrielt internett.

Kontaktinformasjon:

Hilde Aspås, klyngeleder

Tlf: +47 977 15 135

E-post: hilde.aspaas@ikuben.no

Hjemmeside: https://ikuben.no/

Her finner du klyngen:

NCE iKuben skal være best på å kommersialisere ved å skape nye forretningsmodeller, produkter og tjenester.