NCE

NCE Maritime CleanTech

NCE Maritime CleanTech er ei næringsklynge lokalisert på sørvestlandet med hovudtyngde i regionen mellom Bergen og Stavanger.

Les mer om NCE Maritime CleanTech

Næringsklynga inneheld verksemder frå heile den maritime verdikjeda, leverandørar av fornybar energi, samt forskings- og utdanningsinstitusjonar. Hovudmålet til klyngen er å styrke klyngedeltakarane si konkurranseevne ved å lansera innovative løysingar for energieffektive og miljø- og klimavenlege maritime aktivitetar.

Kontaktinformasjon:

Hege Økland, klyngeleder

Tlf: +47 957 53 695

E-post: hege.okland@maritimecleantech.no

Hjemmeside: https://maritimecleantech.no

Her finner du klyngen:

NCE Maritime CleanTech er ei næringsklynge lokalisert på sørvestlandet med hovudtyngde i regionen mellom Bergen og Stavanger.