NCE

NCE Media

Medieklyngen er satt sammen av globalte teknologiselskaper, nasjonale kringkastere, regionale og lokale aviser, FoU-institusjoner, leverandørindustri og små og mellomsstore bedrifter - herunder en rekke små, fremoverlente gründerselskaper.

NCE Media

NCE Media har som mål å bidra til å utvikle medieklyngen i Bergen til et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet, med et spesielt fokus på visualiseringsteknologier.

Her finner du klyngen:

Medieklyngen er satt sammen av globalte teknologiselskaper, nasjonale kringkastere, regionale og lokale aviser, FoU-institusjoner, leverandørindustri og små og mellomsstore bedrifter - herunder en rekke små, fremoverlente gründerselskaper.