NCE

NCE Norway Health Tech

Norway Health Tech er Norges største helseklynge og har medlemmer fra hele økosystemet i helse; bedrifter i start og skaleringsfase, etablerte selskap, kommuner, sykehus, helseregioner, forskning og utdanningsinstitusjoner, relevante nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt eksperter fra inn og utland.

Les mer om NCE Norway Health Tech

Sammen med over 260 medlemmer vil klyngen bidra til økt innovasjon i helsetjenesten, nasjonalt og globalt, med fokus på teknologi og teknologiske løsninger. Norway Health Tech er sertifisert og gitt Gold Label status av The European Cluster Excellence Initiative (ECEI) to ganger på rad, som bekrefter kvalitet i tjenester, prosjekt og programleveranser.

Kontaktinformasjon:

Lena Nymo Helli, klyngeleder

Tlf: +47 901 19 286

E-post: lena.nymo.helli@norwayhealthtech.com

Hjemmeside: https://www.norwayhealthtech.com/nb/

Her finner du klyngen:

Norway Health Tech er Norges største helseklynge og har medlemmer fra hele økosystemet i helse; bedrifter i start og skaleringsfase, etablerte selskap, kommuner, sykehus, helseregioner, forskning og utdanningsinstitusjoner, relevante nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt eksperter fra inn og utland.