NCE

NCE Norway Health Tech

Klyngen består av 180 virksomheter; bedrifter, sykehus, forskningsinstitusjoner og investeringsselskap som fokuserer på medisinsk teknologi og innovasjon.

Les mer om NCE Norway Health Tech

Hoveddelen av partnerne er lokalisert i Oslo-regionen. Klyngen har en sterk nasjonal posisjon som ledende ekspert på nasjonalt- og internasjonalt samarbeid, innovasjon og forretningsutvikling innen helseteknologi.

Her finner du klyngen:

Klyngen består av 180 virksomheter; bedrifter, sykehus, forskningsinstitusjoner og investeringsselskap som fokuserer på medisinsk teknologi og innovasjon.