NCE

NCE Seafood Innovation Cluster

Klyngen er anerkjent som en av verdens mest komplette næringsklynger og kunnskapshuber i sjømatnæringen.

Les mer om NCE Seafood Innovation Cluster

Klyngen består av 70 partnere, som totalt representerer 150 små og mellomstore bedrifter. Klyngen har sitt tyngdepunkt i Hordaland, men er representert langs hele norskekysten og i internasjonale sjømatregioner. Klyngen spiller en ledende rolle i en bærekraftig utvikling av næringen, gjennom betydelige investeringer i forskning, utvikling og innovasjon.

Kontaktinformasjon:

Nina Stangeland, klyngeleder

Tlf: +47 941 56 956

E-post: nina@seafoodinnovation.no

Hjemmeside: http://www.seafoodinnovation.no

Her finner du klyngen:

Klyngen er anerkjent som en av verdens mest komplette næringsklynger og kunnskapshuber i sjømatnæringen.