NCE

NCE Smart Energy Markets

Klyngen omfatter næringslivspartnere, kommuner og akademia med kompetanse innen prestasjonskultur, smarte byer og samfunn, smart energi og digital transformasjon.

Les mer om NCE Smart Energy Markets

Klyngen består av nesten 30 forskningsmiljøer og bedrifter i Halden-regionen som leverer kompetanse og utstyr globalt til kommersiell energihandel.

Klyngen har som ambisjon å være den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen i Norge innen energi og IT. NCE Smart Energy Markets bidrar til dette gjennom møteplasser og samarbeidsprosjekter. De utvikler et kompetansesenter i verdensklasse og er en akselerator for nyetableringer og vekst.

Kontaktinformasjon:

Eli Haugerud, klyngeleder

Tlf: +47 995 44 711

E-post: eli.haugerud@smartinnovationnorway.com

Hjemmeside: https://www.smartinnovationnorway.com

Her finner du klyngen:

Klyngen omfatter næringslivspartnere, kommuner og akademia med kompetanse innen prestasjonskultur, smarte byer og samfunn, smart energi og digital transformasjon.