NCE

NCE Smart Energy Markets

Klyngen består av nesten 30 forskningsmiljøer og bedrifter i Halden-regionen som leverer kompetanse og utstyr globalt til kommersiell energihandel.

Les mer om NCE Smart Energy Markets

Klyngen har som ambisjon å være den mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngen i Norge innen energi og IT. NCE Smart Energy Markets bidrar til dette gjennom møteplasser og samarbeidsprosjekter. De utvikler et kompetansesenter i verdensklasse og er en akselerator for nyetableringer og vekst.

Her finner du klyngen:

Klyngen består av nesten 30 forskningsmiljøer og bedrifter i Halden-regionen som leverer kompetanse og utstyr globalt til kommersiell energihandel.