Arena Pro - NCE

Arena Pro og NCE bidrar til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i norske klynger. Norge har i dag 14 NCE-klynger og 4 Arena Pro-klynger med bedrifter som hevder seg innenfor sine felt i det globale markedet.

NCE-programmet ble etablert i 2006 og ble i 2014 en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet. NCE er ikke lenger et program, men et merkenavn som klynger kan kvalifisere seg til. I 2019 ble Arena Pro opprettet for å imøtekomme ønske om endringer i programmet, samt forslag til forbedringer som kom fram i en evaluering av programmet gjort i 2017. Arena Pro er et femårs program. Programmet retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor deres respektive sektorer og teknologiområder, skal klyngene ha en nasjonal posisjon. Norwegian Innovation Clusters-programmet bidrar til å målrette, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i klyngene.

 

Fire satsingsområder

 

  1. Økt innovasjon
  2. Målrettet internasjonalisering
  3. Styrket vertsskapsattraktivitet
  4. Tilgang på skreddersydd kompetanse

 

Nøkkeltall
NCE- og GCE klyngene involverte i 2016:

  • 1041 bedrifter
  • 191 FoU- og kunnskapsaktører (aktørene kan være medlem i flere klynger)

NCE- og GCE klyngene utløste eller forsterket:

  • 284 innovasjons- prosjekter
  • 211 prosjekter med internasjonal forretningsutvikling som formål
  • 387 prosjekter med utdanning og kompetanseutvikling som formål

 

Tre eiere

Programmet har nivåene GCE, NCE, Arena Pro og Arena, og er et samarbeid mellom Innovasjon NorgeSiva og Forskningsrådet. Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet finansierer programmet.