Setter Norge på verdenskartet

IBM etablerer seg i kreftklyngen ved Radiumhospitalet i Oslo med sin nye Watson-teknologi. Det blir et viktig bidrag for å realisere persontilpasset kreftbehandling.

- Vi blir medlem ved Oslo Cancer Cluster fordi det er et verdensledende miljø – som jobber tett sammen for å løse en av vår tids største utfordringer, sier innovasjonsdirektør i IBM Norge, Thomas F. Anglero.

Etableringen er enda et eksempel på at kreftklyngen bidrar til å sette Norge på verdenskartet.

- I Oslo Cancer Cluster har vi bygget et tett samarbeid mellom fremragende forskere og selskaper som kan ta forskningsresultatene ut i markedet, sier daglig leder Ketil Widerberg i NCE Oslo Cancer Cluster.

 

Unike helsedata

Et titalls selskaper er etablert i kreft-klyngen ved Radiumhospitalet for å ta frem helt nye medisiner, og flere nyetableringer er på vei. Mange av dem er lokalisert sammen med aktører innen forskning og terapi mot kreft, i Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark på campus Radiumhospitalet.

- Norge utmerker seg på kreftsiden blant annet med et svært godt fagmiljø på kreftforskning, spesielt innen immunterapi, og at vi har unike helsedata. Eksempelvis har vi registrert alle krefttilfeller siden 50-tallet, sier Ketil Widerberg.

Norge og de andre nordiske landene er de eneste i verden med registre på hele befolkningen på kreft så langt tilbake. Med tilgang til data over lang tid kan Norge bidra til å løfte arbeidet med å knekke kreft-koden internasjonalt.

 

Kognitiv teknologi

Kreft har mange hovedtyper og svært mange genetiske variasjoner. Det gjør det svært krevende å bekjempe sykdommen selv om vi har et stort utvalg i medisiner og terapier.

Dagens kreftbehandling er ofte upresis. Med ny datateknologi som Watson kan mye informasjon raskt analyseres slik at en kan persontilpasse behandlingen.

Watson er en kognitiv teknologi utviklet av IBM som både forstår, vurderer og lærer. I motsetning til leger og andre fagfolk kan Watson lese seg opp på alt tilgjengelig og relevant materiale, og dermed bli en uvurderlig støttespiller for leger og eksperter som skal ta avgjørelsene.

– Det er umulig for noe menneske å lagre og prosessere så mye informasjon om et fag som Watson. Jo mer relevante data vi mater inn, desto bedre svar får vi. Det Watson er god på er å finne sammenhengene som er umulig for et menneske å få øye på, sier Anglero.

Prøver fra pasienten blir analysert ut fra tilgjengelig informasjon inklusive genetiske data som er så viktig innenfor kreftbehandling. Dette danner grunnlag for diagnosen og behandlingen Watson foreslår i samarbeid med kreftlegen.

- Da vi hadde utviklet Watson ønsket vi å bruke systemet til noe som var viktig for menneskeheten, og det ble til en massiv satsing på å løse kreftgåten i samarbeid med ledende aktører i helsesektoren. Samarbeidet med ledende aktører ved Oslo Cancer Cluster er en viktig del av denne satsingen, og skal bidra til økt innovasjon og et bedre behandlingstilbud til kreftrammede, sier Thomas F. Anglero.