Verdens mest energieffektive produksjon

- Dette skal bli verdens mest energieffektive kobberproduksjon. Det gjør oss også mer attraktiv innad i konsernet, hvilket betyr tryggere arbeidsplasser, antagelig også flere, sier administrerende direktør Øivind Stenstad i Glencore Nikkelverk AS i Kristiansand.

35% mindre energiforbruk

I Kristiansand har nikkelverket sammen med sine partnere utviklet en ny teknologi som kan gjøre verdens kobber- og sinkproduksjon betydelig mer energieffektiv. Ved teknologispredning fra det planlagte demonstrasjonsanlegget kan energibesparelsen gi en reduksjon i årlige CO2-utslipp tilsvarende 6-8 prosent av det samlede norske CO2-utslippet.

I 2012 ble et mindre pilotanlegg satt i gang i Kristiansand, og nå pågår prosjekteringen av et fullskala demonstrasjonsanlegg. Det skal produsere like mye kobber som i dag, men med 35% mindre energiforbruk. Enova har gitt tilsagn om 380 millioner kroner i støtte.

 

Langsiktig satsing og godt samarbeid

Det som i 1929 skiftet navn fra Kristiansand Nikkelrafineringsverk til Falconbridge Nikkeverk heter nå Glencore Nikkelverk AS. Nikkelverket produserer årlig rundt 92.000 tonn nikkel og 40.000 tonn kobber og inngår i et globalt konsern med ca 160.000 ansatte og en omsetning på 170 milliarder kroner.

Siden 1910 har det vært raffinert, produsert og eksportert nikkel og andre metaller fra produksjonsanleggene i Kristiansand. Nikkelverkets historie føyer seg inn i fortellingen om industrialiseringen av Norge i begynnelsen av forrige århundre.

- At en bedrift har hatt virksomhet i Norge i lang tid, er ingen garanti for at ikke virksomheten flyttes til et annet land. I det lange løp vil det avhenge av hvor attraktivt eierne oppfatter norsk vertskap, sier leder for NCE Eyde Helene Fladmark.

Med verdens mest energieffektive produksjon ligger mye til rette for at nikkelverkets historie kan videreføres i mange år til i Kristiansand.

- Langsiktig satsing og godt samarbeid for å finne bærekraftige løsninger er mye av årsaken til at framtidsutsiktene er gode for nikkelverket, sier Helene Fladmark.

 

Ser mot sørlandet

En rekke samarbeidsprosjekter i NCE Eyde-klyngen med nikkelverket og andre industrikonsern har bygget verdensledende kompetanse på miljøvennlig industriproduksjon. Det er avgjørende for fortsatt industrivirksomhet på Sørlandet.

- Det gjør at de globale konsernene i langt større grad ser mot Sørlandet når investeringer i utviklingsprosjekter skal besluttes, og når produksjonskapasiteten skal prioriteres, sier Helene Fladmark.

Bedriftene i Eyde-klyngen, som i stor grad er store globale industrikonsern, startet i 2012 arbeidet med å identifisere felles forsknings- og innovasjonsprosjekter. Det resulterte i fellesprosjekter som Eyde Spillenergi, Eyde Miljøanalyse, Eyde Biokarbon, Eyde Zero Waste, Eyde Fremtidens materialer og Eyde Livssyklus.

- Prosjektene som er samlet i Eyde Miljøprogram bygger viktig kompetanse og fører til en rekke innovasjoner på miljøområdet. Det er viktig for fortsatt norsk industrivirksomhet, sier Helene Fladmark.

Bærekraftig industrivirksomhet kan bli viktig for norsk vertskap de neste årene, etter som knapphet på verdens ressurser endrer betingelsene for industrien.

- Felles fokus på ressurseffektivisering, prosessforbedring og produktutvikling er nå en sentral del av bedriftenes satsinger, og vi legger til grunn at samfunnsansvar og bærekraft vil være konkurransestyrkende fremover, sier Helene Fladmark.