Utgått: Utlysning av Innovasjonsrammen 2019

 Unsplash - AbsolutVision
Unsplash - AbsolutVision

Gjennom Innovasjonsrammen vil vi stimulere små og mellomstore klyngebedrifter til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter.

Prosjektene det søkes om støtte til kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektide fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet.

 

I dokumentene til høyre finner du:

  • En beskrivelse av årets Innovasjonsramme
  • En veileder til Innovasjonsrammen
  • Malen som bedriftene skal benytte for å beskrive prosjektforslagene sine
  • Malen klyngene skal benytte når de har prioritert prosjektforslagene fra medlemsbedriftene.


Søknadsfristen for Innovasjonsrammen er satt til 03.05.2019.