Utgått: Utlysning av tiltakspakke for klynger 2020

Stortinget har bevilget 50 mill. kr. til ekstraordinære tiltak for klynger på grunn av korona-krisen. Midlene skal forsterke klyngenes arbeid for å mobilisere til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet.

Innovasjon Norge forvalter tiltakspakken og kanaliserer midlene gjennom fire tiltak. I det følgende dokumentet gis det nærmere informasjom om de fire tiltakenes formål, målgruppe, finansieringsprinsipper og søknads- og beslutningsprosess. Utlysningsdokumentet finner du i sin helhet her: Utlysning av tiltakspakke for klynger 2020

En konkretisering av støtteformåene som er omtalt i utlysningen finner du her: Vedlegg til utlysning av tiltakspakke for klynger

 

Informasjonsmøte om tiltakspakker

Den 16.april avholdt Norwegian Innovation Clusters et informasjonsmøte om tiltakspakkene for alle klyngene. Presentasjonen i sin helhet finner du her. 

Utlysningsdokument

Last ned utlysningsdokumentet ved å trykke her: Utlysning av tiltakspakke for klynger 2020