Chat med oss

Utlysning opptak i klyngeprogrammet 2020

Med bakgrunn i situasjonen med Covid 19, har klyngeprogrammet gjort en vurdering av gjennomføring av utlysningsprosessen 2020.

Vi ser at mange bedrifter i klyngene har store utfordringer, og at deres fokus er på helt andre akutte behov enn klyngedeltakelse. Samtidig tror vi at klyngene kan ha en viktig rolle akkurat nå for bedriftene, og ikke minst når bedriftene skal komme ordentlig i gang igjen etter krisen. Nyskaping og omstilling blir svært viktig, og vi ser mange gode eksempler på dette allerede.

Klyngeprogrammet har derfor besluttet å gjennomføre en utlysning på Arena og Arena Pro i 2020. Det blir en forskjøvet søknadsfrist  (25. september) slik at fristen ikke kommer for tett på sommer. Det betyr en strammere vurderingsprosess hvor vi bl.a. kommer til å kjøre alle intervjuer digitalt på Teams.

Fullstendige utlysningsdokumenter forventet publisert her i begynnelsen av juni, med et digitalt informasjonsmøte medio juni.