Utgått: Utlysning 2020: EU-rådgiver i klynger

Merk at dette er to ulike utlysninger hvor det skilles mellom «nivå 1» og «nivå 2». Les utlysningstekstene nøye.

 

Fremgangsmåte: Søknad sendes til Innovasjon Norges eSøknad under prosjekttypen “EU-rådgiver i klynger»: Gå til eSøknad ved å trykke her.

Opprett brukernavn og passord. Husk å sjekke spam-filteret dersom du ikke mottar en bekreftelse på e-post. Presiser i eSøknadsskjemaet hvilken utlysning søknaden gjelder (Nivå 1 eller Nivå 2).

Har du allerede påbegynt en søknad? Da kan du fortsette på søknaden ved å benytte deg av denne linken: Påbegynt søknad

Utlysning Nivå 1: EU-rådgiver i klyngen  

Søknadsfrist 1. juni 2020 

Last ned fullt utlysningsdokument for Nivå 1 ved å trykke her.

Målgruppe: Klyngeorganisasjoner som er, eller har vært støttet av klyngeprogrammet (Norwegian Innovation Clusters). Utlysningen gjelder ikke klynger som p.t. har en EU-rådgiver delfinansiert av Innovasjon Norge. 

Målsetningen for utlysningen er å øke klyngens og klyngens bedriftsmedlemmers deltagelse i EU-programmer, herunder spesielt EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Dette gjøres ved hjelp av en intern EU-rådgiver i klyngen.  

Last ned fullt utlysningsdokument for Nivå 1 ved å trykke her.

 

Utlysning Nivå 2: «EU-rådgivere i EU-prestasjonsklynger» 

Søknadsfrist. 1. juni 2020  

Last ned fullt utlysningsdokument for Nivå 2 ved å trykke her.

Målgruppe: Klyngeorganisasjoner som er, eller har vært støttet av klyngeprogrammet (Norwegian Innovation Clusters) som har hatt EU-rådgiver i klyngen delfinansiert av Innovasjon Norge og har vist svært gode resultater og høyt aktivitetsnivå (heretter “EU-prestasjonsklynger”). 

Målsetningen for utlysningen er at norske klynger skal hevde seg i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa («Europatoppen») når det gjelder antall gjennomslag i EU-prosjekter og økonomisk retur fra EU-programmer, herunder spesielt EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa. Tilskuddet skal bidra med å opprettholde gode resultater og et høyt aktivitetsnivå i klyngens EU-arbeid og -satsing. I tillegg skal klyngen dele sin spisskompetanse med andre klynger eller innovasjonsmiljøer. Arbeidet gjøres gjennom en intern EU-rådgiver i klyngen.   

Last ned fullt utlysningsdokument for Nivå 2 ved å trykke her.