Hopp til innhold

Branding and Strategic Communication in Regional Clusters

Bygning med lys i

I 2009 samlet Innovasjon Norge erfaringer og kunnskap i klynger og regionale næringsmiljø om branding og strategisk kommunikasjon.

Erfaringene er i stor grad hentet fra arbeidet i NCE klyngene. Rapporten beskriver muligheter og utfordringer og case fra klyngene (Engelsk).