Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

BSR Stardust – Guidelines for Partner Search and Collaboration Development

Klynger og bedriftene bør søke aktuelle partnere for samarbeidsprosjekter. Hvordan går man fram for å finne riktige partnere. I 2013 ble det utarbeidet en håndbok i partnersøk og fasilitering av samarbeidsprosjekter.