Hopp til innhold

BSR Stardust – Guidelines for Partner Search and Collaboration Development

Mennesker som sitter og samarbeider rundt et bord

Klynger og bedriftene bør søke aktuelle partnere for samarbeidsprosjekter. Hvordan går man fram for å finne riktige partnere. I 2013 ble det utarbeidet en håndbok i partnersøk og fasilitering av samarbeidsprosjekter.