Hopp til innhold

Cluster Greenbook 2.0

Forsiden til The Cluster Initiave Greenbook 2.0

Klyngeutvikling skjer i hele verden. Teorien baserer seg på at klyngeprosjekters oppgave er å opprette broer (Brigde the gaps») mellom firmaene, mot FoU, mot utdanningsinstitusjoner, mot kapital, mot offentlige myndigheter, mot andre klynger og mot det internasjonale markedet.

Cluster Greenbook 2 er skrevet av Gjøran Lindquist, Örjan Sölvell og Christian Ketels, og tar for seg status innenfor «klyngeverden» 10 år etter Cluster Greenbook 1. (Engelsk)