Cluster Internalisation Handbook 2012

Tactics (EU støttet klyngesupport) har utarbeidet en veileder til klynger om internasjonalisering. Den beskriver 10 steg for klyngenes internasjonaliserings reise. (Engelsk)

Cluster Internalisation Handbook 2012