Kompetanseutvikling i Regionale Næringsmiljø - Delrapport

 Kuma Kum - Unsplash
Kuma Kum - Unsplash

Tjenesten kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø støtter utvikling av nye kompetansetilbud ut fra behov hos klynger og næringsmiljø.

Målsettingen er å sikre at bedrifter i regionanen har tilgang til relevant kompetanse. De første prosjektene ble startet opp i 2014, og det er igangsatt en følgeevaluering av tjenesten for å se på erfaringer og resultater. En delrapport ble utarbeidet av evaluetor Oxford Research AS høsten 2015, og ser på om prosjektene så langt oppfyller tjenestens målsetting.