Hopp til innhold

Kompetanseutvikling i Regionale Næringsmiljø - Delrapport

Arkitekttegning av bygg
Kuma Kum - Unsplash

Tjenesten kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø støtter utvikling av nye kompetansetilbud ut fra behov hos klynger og næringsmiljø.

Målsettingen er å sikre at bedrifter i regionene har tilgang til relevant kompetanse. De første prosjektene ble startet opp i 2014, og det er igangsatt en følgeevaluering av tjenesten for å se på erfaringer og resultater. En delrapport ble utarbeidet av evaluator fra Oxford Research AS høsten 2015, og ser på om prosjektene så langt oppfyller tjenestens målsetting.