Hopp til innhold

Innovation and Gender

Folk rundt et bord som samhandler
Unsplash

Flere klyngeprosjekter har satt utfordringen med å ha en balansert deltakelse av kjønn og mangfold inn i prosjektene. 

Særlig gjelder dette de mer teknisk orienterte klyngene som historisk har hatt overrepresentasjon av menn. Innovasjon Norge, Vinnova og Tillväxtverket samlet i 2011 gode eksempler fra klynger som har jobbet med kjønns og mangfoldsrepresentasjon. Resultatet av dette samarbeidet ble boken "Innovation and Gender", som du finner i sin helhet i kolonnen til høyre.