Hopp til innhold

Innovative Næringsmiljø

Bok med masse notater og tegninger
Unsplash

Innovasjon Norge innhenter ekstern hjelp til utvikling av kunnskapsgrunnlaget på forskjellige områder. Agderforsknings FoU rapport nr.1/2014 ser på innovasjonssamarbeidet i regionale næringsmiljø og klynger. Rapporten finner du i kolonnen til høyre.