Hopp til innhold

Innovative Næringsmiljø

 Unsplash
Unsplash

Innovasjon Norge innhenter ekstern hjelp til utvikling av kunnskapsgrunnlaget på forskjellige områder. Agderforsknings FoU rapport nr.1/2014 ser på innovasjonssamarbeidet i regionale næringsmiljø og klynger. Rapporten finner du i kolonnen til høyre.

Innovative næringsmiljø 2014