Hopp til innhold

IPR Håndbok

Bjørkeskog

Immaterielle rettigheter kan være en utfordring ved samarbeidsprosjekter slik klynger er. Det kan være at det er helt avklart og dette løser seg mellom virksomhetene. 

Men ved innovasjonsprosjekter anbefales det å diskutere mulige løsninger i forkant, og lage avtale partene imellom. Vedlagte håndbok gir god veiledning hvordan håndtere immaterielle rettigheter i klynger.