Organisering og Ledelse av Klyngeprosjekter

 Alvaro Reyes - Unsplash
Alvaro Reyes - Unsplash

Agderforsknings FoU-rapport nr. 6/2014 er en kunnskapsinnhenting av nyere forskning på temaet Organisering og ledelse av klyngeprosjekter. Videre er det av Oxford Research sammenfattet erfaringer basert på evalueringer av klyngeprosjekter i programmet. 

Kunnskapsgrunnlaget er benyttet inn i arbeidet med oppdatert veileder i organisering og ledelse av klyngeprosjekter.Agderforsknings FoU-rapport nr. 6/2014 er en kunnskapsinnhenting av nyere forskning på temaet Organisering og ledelse av klyngeprosjekter. Videre er det av Oxford Research sammenfattet erfaringer basert på evalueringer av klyngeprosjekter i programmet. Kunnskapsgrunnlaget er benyttet inn i arbeidet med oppdatert veileder i organisering og ledelse av klyngeprosjekter.