Programbeskrivelse Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters har utarbeidet en programbeskrivelse som gir en beskrivelse av programmets bakgrunn, målstruktur og programmets tjenester.

Programbeskrivelse Norwegian Innovation Clusters