Programveileder Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Cluster har en egen programbeskrivelse som beskriver rasjonale bak programmet, målgruppe, programmets målstruktur, samfunnsøkonomisk begrunnelse, programmets tjenester samt programmets leveranser og kontrakter. Programveilederen gir et godt innblikk i hvordan Norwegian Innovation Clusters programmet opererer. 

Programveileder 2022