Kompetanseutvikling i Regionale Næringsmiljø - Sluttrapport

 Patrik Gothe - Unsplash
Patrik Gothe - Unsplash

Innovasjon Norge har over en 4 års periode hatt tjenesten Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø med hovedmålsetting å utvikle nye relevante kompetansetiltak for næringsmiljø/klynger i distriktene. 

Tjenesten er i perioden blitt fulgt av evaluator Oxford Reserach AS. Selv om ikke alle utviklingsprosjektene er ferdigstilt, er det laget en sluttrapport som konkluderer med at målsettingen for tjenesten er nådd, men påpeker endel barrierer og utfordringer i grensesnittet mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv. Sluttrapporten har avslutningsvis endel læringspunkter.

Sluttrapport følgeevaluering - Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø