Hopp til innhold

Innovasjonsfrokost: Hvordan kan blokkjedeteknologi og digital ID hjelpe mennesker på flukt?

 Bilde: Kenya Red Cross
Bilde: Kenya Red Cross

Er du interessert i hvordan ny teknologi kan hjelpe mennesker på flukt? Ønsker du å lære mer om hvordan næringslivet kan bidra til å løse humanitære utfordringer? Vi inviterer til den første innovasjonsfrokosten i serien der vi presenterer læring og resultater fra innovasjonsprosjekter finansiert gjennom Innovasjon Norges «Humanitært Innovasjonsprogram».

See English invitation below

På denne frokosten vil du høre fra prosjektet «Digital ID - verdig identifisering i kontantbasert nødhjelp». Norges Røde Kors har sammen med partnere utviklet en blokkjede-basert løsning der mennesker rammet av humanitære kriser kan bevise sin identitet og ha eierskap over sin egen data. 

Program:

9-9:15 Frokost og mingling

9:15- Velkommen, Innovasjon Norge

9:20-9:45 Presenasjon fra Joseph Oliveros, Senior Officer, Cash Transfer Programming Innovations at International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

9:45-10  Spørsmål og mingling

Om prosjektet:

På grunn av mangel på identitetsbevis har omtrent 1,5 milliarder mennesker utfordringer med å få tilgang til grunnleggende rettigheter og tjenester som å stemme, opprette en bankkonto, registrere en bedrift, motta sosialhjelp, skoleregistrering og til og med humanitær bistand.

Identitetshåndtering er fortsatt en av de største utfordringene i humanitær innsats. Med støtte fra Innovasjon Norge har Norges Røde Kors i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna og Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) og Gravity utviklet en blokkjede-basert løsning der mennesker påvirket av humanitære kriser kan bevise sin identitet og ha eierskap over sin egen data.

Les mer om prosjektet her. 

Arrangementet vil foregå på engelsk. Det vil ikke være mulighet for å delta digitalt. Vi ser frem til og møtes over en kopp kaffe og lett frokost!

-------------------------------------------------------------------------------------

Are you interested in how new technology can help people affected by humanitarian crises? Do you want to learn more about how business can contribute to solving humanitarian challenges? We invite you to the first innovation breakfast in the series, where we present learnings and results from innovation projects funded through Innovation Norway's "Humanitarian Innovation Programme".

At this breakfast you will hear from the project "Digital ID - dignified identities in cash programming".

Program

9-9:15 Light breakfast and mingling

9:15- Welcome, Innovation Norway

9:20-9:45 Project presentation, Joseph Oliveros, Senior Officer, Cash Transfer Programming Innovations at International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

9:45-10  Questions and mingling

 

About the project

Due to a lack of identity proof, approximately 1.5 billion people face challenges in accessing basic rights and services such as voting, opening a bank account, registering a business, school registration and even humanitarian aid.

Identity management remains of the biggest challenges in humanitarian efforts. With support from Innovation Norway, the Norwegian Red Cross, in collaboration with the Norwegian Church Aid, the Norwegian Refugee Council, Save the Children and the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) and Gravity, have developed a blockchain-based solution where people affected by humanitarian crises can prove their identity and have ownership over their own data.

Read more about the project here.

The event will take place in English. It will not be possible to participate digitally. We look forward to meeting over a cup of coffee and a light breakfast!

Oslo

Tid:

Sted:Akersgata 13

Kontakt:Emilie Skogvang

Påmelding innovasjonsfrokost

Vilkår for våre arrangementer: 

Innovasjon Norge er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Se vår personvernerklæring

Deltakerlister fra arrangementer i regi av Innovasjon Norge vil kunne offentliggjøres, og/eller bli distribuert mellom deltakerne. Dersom du har spørsmål rundt dette, ta kontakt med arrangementsansvarlig før påmelding.

Innovasjon Norge tolererer ikke diskriminering, trakassering og andre former for krenkende/utilbørlig atferd. Krenkende/utilbørlig atferd vil kunne føre til bortvisning fra arrangementet, straffeansvar og/eller erstatningsansvar.

Vi gjør hva vi kan for å gjennomføre et annonsert arrangement, men avlysninger kan forekomme. Innovasjon Norge er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader/tap du eller andre påmeldte måtte bli påført grunnet et avlyst arrangement. Les våre standardvilkår for arrangementer.