Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?

Matstreif 2020 er avlyst

Innovasjon Norge har i samråd med Landbruks- og matdepartementet besluttet å avlyse årets Matstreif. Avlysningen skyldes koronapandemien og blir gjort både av hensyn til begrensningene som gjelder publikumssamlinger, og de ekstra markedsutfordringene som nå rammer mange lokalmatprodusenter. Matstreif skulle arrangeres på Rådhusplassen i Oslo 11. og 12. september. Innovasjon Norge arbeider nå med å utvikle alternative markedsaktiviteter. Dette arbeidet er i en tidlig fase, og skjer i samarbeid med relevante organisasjoner og aktører. Nærmere informasjon kommer så snart dette er klart. Vi beklager de ulempene avlysningen måtte medføre.